Фасад былового корпуса
10. Адміністративно-побутовий корпус машинобудівного підприємства ( Украинский язык)
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
 
Зміст
Вступ
Розділ 1. Архітектурно-будівельний
Загальна характеристика ділянки будівництва
Функціональне призначення об’єкту
Обґрунтування генерального плану об’єкту
Обґрунтування об’ємно-планувального вирішення об’єкту
Обґрунтування прийнятих будівельних конструкцій
Теплотехнічний розрахунок стінового огородження
Теплотехнічний розрахунок покрівельного огородження
 Інженерне обладнання об’єкту
Виробнича санітарія і пожежна безпека
Охорона навколишнього середовища
Екологія
Захисні заходи з цивільної оборони
Цивільна оборона
Розділ 2. Розрахунково-конструктивний
Залізобетонні конструкції
Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття(МД-1)
Розробка розрахункової схеми плити
Визначення максимальних внутрішніх зусиль
Розрахункові данні для конструктивного розрахунку плити
Розрахунок міцності нормальних перерізів плити
Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84.
Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття (МД-3)
Розробка розрахункової схеми плити
Статичний розрахунок плити
Конструктивний розрахунок і конструювання плити.
Визначення площі робочої арматури у розрахункових перерізах плити
Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84
Визначення кількості стержнів армування
Розрахунок і конструювання балки
Розроблення розрахункової схеми балки
Визначення згинаючих моментів у розрахункових перерізах балки
Уточнення розміру поперечного перерізу балки
Розрахунок на дію поперечної сили
Визначення довжин і кількості стержнів
Конструювання поперечної арматури
Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття (МД-4)
Розробка розрахункової схеми плити
Статичний розрахунок плити
Конструктивний розрахунок і конструювання плити.
Визначення площі робочої арматури у розрахункових перерізах плити
Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84
Визначення кількості стержнів армування
Розрахунок і конструювання балки
Розроблення розрахункової схеми балки
Визначення згинаючих моментів у розрахункових перерізах балки
Уточнення розміру поперечного перерізу балки
Розрахунок на дію поперечної сили
Визначення довжин і кількості стержнів
Конструювання поперечної арматури
Основи та фундаменти
Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки
Визначення типу ґрунтових умов за просадковістю
Визначення навантаження на фундаменти для перерізів I-I, II-II, до позначки 0.000
Вибір глибини закладення фундаменту
Фундамент на призматичних палях які занурюються вдавлюванням за перерізом I-I
Визначення осідання стрічкового пальового фундаменту
Фундамент на призматичних палях які занурюються вдавлюванням за перерізом I-I
Визначення осідання стрічкового пальового фундаменту
Визначення відносного осідання фундаменту
Розділ 3 Технологічно-організаційний розділ
Розробка технологічної карти на влаштування рулонного покриття з євро руберойду
Галузь застосування
Організація та технологія виконання робіт
Вимоги  до  якості  і приймання  робіт
Калькуляція  витрат  праці , машинного  часу  і  заробітної  плати
Матеріально-технічні  ресурси
Техніка  безпеки
Техніко – економічні  показники
Технологічна  карта на  виконання  цегляної  кладки
Галузь застосування
Організація  і  технологія  виконання  робіт
Вимоги  до  якості  виконання  робіт
Калькуляція  затрат  праці  машинного  часу і  заробітної  плати на  комплексний  процес  цегляної  кладки  стін
Графік  виконання робіт
Матеріально – технічні  ресурси
Техніка  безпеки ( СНиП ІІІ  -4-80*)
Техніко – економічні  показники
Загальні принципи організації виконання робіт, що призначені в розробку „Календарного графіка виконання робіт із будівництва адміністративного корпусу у м.Суми”
Визначення трудомісткості робіт
Відомість потреби в конструкціях, виробах, матеріалах і напівфабрикатах
Розрахунок  потреби  в  тимчасових  будівлях  і  спорудах
Розрахунок  потреби  в  складах  на  будівельному  майданчику
Забезпечення будівельного майданчика електроенергією
Забезпечення будівельних майданчиків водою
Розділ 4. Інженерні рішення з охорони праці
Нормативні вимоги техніки безпеки при виконанні основних видів будівельно-монтажних робіт
Розрахувати і розробити конструктивну схему стропу для монтажу залізобетонної плити перекриття
Розрахунком перевірити вантажну стійкість крана ДЕК-251
Розділ 5. Економічний
Договірна ціна
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
Об’єктний кошторис
Відомість трудомісткості і заробітної плати
Локальний кошторис на загально-будівельні роботи
Підсумкова вартість ресурсів
Розділ 6. Науково-дослідницька робота
Висновки
Список літератури
not rated 4 000 В корзину
Распродажа! Дипломный проект общественного центра
102. Общественный центр в п. Боровский Тюменской обл
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Содержание: Введение Архитектурно-строительный раздел Расчётно-конструктивный раздел Технология строительного производства Организация строительства Экономика Список используемой литературы По мере развития общества повышаются требования людей не только к благоустройству и модернизации рабочих мест и жилых площадей, но и к условиям отдыха и досуга. Для проведения широкой культурно просветительной работы среди населения необходимы учреждения культуры и искусства. Для сел и поселков, где сравнительно небольшое количество населения, целесообразны универсализация помещений и кооперирование нескольких учреждений в одном здании, что позволяет расширять границы работы, значительно снижает стоимость строительства, дает возможность сокращать объем обслуживающих помещений и численность обслуживающего персонала. Наиболее массовым зданием такого типа является общественный центр, который сочетает в себе разнообразные функции нескольких зданий: кинотеатра, библиотеки, гостиницы и др. В разрабатываемом проекте, «Общественный центр на 200 посещений с залом на 150 мест», к особым достижениям следует отнести удобное функциональное зонирование основных групп, хорошее освещение и четко решенные связи между помещениями.
not rated 4 000 3 000 В корзину
Распродажа! Дипломный реконструкция
103. Реконструкция 3-этажного жилого дома с офисами и проектирование достройки его до 5-ти этажей
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Введение Архитектурно-строительный раздел Расчётно-конструктивный раздел Технология строительного производства Организация строительства Экономика Список используемой литературы
not rated 4 000 3 000 В корзину
Распродажа! 116. Гостинничный комплекс
116. Гостинничный комплекс
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
 

Содержание

Стр.

    

ВВЕДЕНИЕ.

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ .

ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РАСЧЕТ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВОГО ЭТАЖА

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КОЛОННЫ

РАСЧЕТ ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

РАСЧЕТ

4. ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМОЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМОГО ВАРИАНТА.

1 ВАРИАНТ: БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ КРАН-БАДЬЯ С ПОМОЩЬЮ БАШЕННОГО КРАНА

2 ВАРИАНТ: БЕТОНИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ БЕТОНОНАСОСА

3 ВАРИАНТ БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ С ПОМОЩЬЮ БЫСТРОВОЗВОДИМОГО БАШЕННОГО КРАНА

5. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЙПЛОЩАДКИ.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ОБЪЕМЫ БЕТОННЫХ РАБОТ

ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЗАТРАТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КРАНОВ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫБОР.

РАСЧЕТ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОНОВ

УКЛАДКА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

ВЫДЕРЖИВАНИЕ И УХОД ЗА БЕТОНОМ

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

РАСЧЕТЫ К СТРОЙГЕНПЛАНУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И ПЛОЩАДИ ИНВЕНТАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И ПЛОЩАДИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ

РАСЧЕТ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

РАСЧЁТ РАСХОДА ВОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ХОЗ.-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ.

РАСЧЁТ РАСХОДА ВОДЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЦЕЛЕЙ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ (МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ. ПО СНИП 12.03.01 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.

3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

4.БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ.

5.КАМЕННЫЕ РАБОТЫ.

6.КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

7.УСТРОЙСТВО ПОЛОВ.

8. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.

9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

10.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

11.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ РАБОТЫ.

12.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ.

13.ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

15.РАСЧЕТ ПРОЖЕКТОРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

16.РАСЧЕТ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

17.ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА.

7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ОБЪЕКТНЫЙ СМТНЫЙ РАСЧЕТ.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 1. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (с Изменениями №1). М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003

 2. СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий». М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004

 3. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». М.: ФГУП ЦПП, 2004

 4. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003

 5. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». М.: ФГУП ЦПП, 2003

 6. СП 23-100-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». М.: ФГУП ЦПП, 2004

 7. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1997

 8. ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»

 9. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (с Изменениями №1, 2). М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003

 10. СНиП 52-101-2003 « Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.». М.: ФГУП ЦПП, 2004

 11. СП 52-101-2003 « Бетонные и железобетонные конструкции. Без предварительного напряжения арматуры.». М.: ФГУП ЦПП, 2004

 12. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». М.: Минстрой России, ГП ЦПП, 1995

 13. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

 14. МУ «Организация, управление и планирование строительного производства» в 2 ч./ Г.С.Пекарь, О.В.Машкин, О.А.Бессонова. /Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005.

 15. ЕНиР. Сборник Е 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения. /Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1987. 54с.

 16. Дипломное проектирование: МУ для выполнения дипломного проекта/ В.И.Ямов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 36 стр.

 17. Косенков Е.Д. Монтажнику-строителю. /Донецк: Донбас, 1982. 255с.

 18. СНиП 12-03-01 ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

 19. СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»

 20. Технология возведения зданий и сооружений: учеб. Для вузов /Теличенко В.И., Лапидус А.А.; -М.: Высш. Шк.; 2001

 21. Строительная и дорожная техника. Краткий справочник. М.:АО "ПРОФТЕХНИКА", 1998-640с.

 22. МУ к курсовому проекту «Организация и планирование строительного производства»/ Фоминых А.Г., 10с.

•  СНиП 5.02.02-86* «Нормы потребности в строительном инструменте» / Госстрой России. -М. 1999-55с.

 1. Ю.М.Красный «Проектирование стройгенплана и организация строительной площадки»: учебное издание/Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. 144с.

•  ЕНиР сборник Е2. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы. /Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987.

•  ЕНиР сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987.

•  ЕНиР сборник Е6. Плиточные и столярные работы в зданиях и сооружений. Вып. 1. /Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987.

•  ЕНиР сборник Е7. Кровельные работы. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987.

•  ЕНиР сборник Е11. Изоляционные работы. Вып. 1. /Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987.

•  ЕНиР сборник Е19. Устройство полов. Вып. 1./Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987.

not rated 4 000 3 000 В корзину
Распродажа! Фасад торгового здания
16. Торгово-гостиничный комплекс с офисами
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
ВВЕДЕНИЕ 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 1.1 Объёмно-планировочные решения 1.2 Характеристика условий строительства 1.3 Генеральный план 1.4 Конструктивные решения 1.5 Наружная и внутренняя отделка 1.6 Теплотехнический расчет 1.7 Водопровод и канализация 1.8 Вентиляция 1.9 Силовое оборудование 1.10 Охранно-пожарная сигнализация 1.11 Защита бетонных элементов и конструкций от коррозии 1.12 Защита металлических элементов и конструкций от коррозии 2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 2.1 Выбор варианта перекрытий 2.1.1 Сбор нагрузок 2.2 Расчет монолитного перекрытия с плитами, опертыми по контуру 2.2.1 Данные для проектирования 2.2.2 Расчетные данные 2.4 Расчет монолитной колонны 2.4.1 Данные для проектирования монолитной колонны 2.4.2 Нагрузки действующие на колонну подвального этажа 2.4.3 Расчетные данные для колонны подвального этажа 2.4.4 Результаты расчета продольной и поперечной арматуры колонны 2.4.5 Нагрузки действующие на колонну девятого этажа 2.4.6 Расчетные данные для колонны девятого этажа 2.4.7 Результаты расчета продольной и поперечной арматуры колонны девятого этажа 2.4.8 Результаты расчета монолитных колонн 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3.1 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 3.2 Область применения 3.3 Технология и организация производства работ 3.4 Контроль качества при бетонных работах 3.5 Техника безопасности при производстве бетонных работ 3.6 Показатели по технологической карте 4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 4.1 Календарное планирование строительства 4.1.1 Расчёт продолжительности строительства 4.1.2 Подсчёт объёмов работ 4.1.3 Методы производства работ 4.1.4 Определение нормативной машино- и трудоемкости 4.1.4 Выбор средств механизации 4.1.5 Разработка календарного плана производства работ 4.2 Строительный генеральный план 4.2.1 Расчёт временных зданий и сооружений 4.2.2 Расчёт запаса материала и площади складов 4.2.3 Расчёт временного водоснабжения строительной площадки 4.2.4 Расчёт временного электроснабжения 4.2.5 Расчёт требуемого количества прожекторов 4.2.6 Расчёт опасной зоны действия крана 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5.1 Исходные данные 5.2 Сводный сметный расчёт 5.3 Объектный сметный расчёт 5.4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5.5 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5.6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! фасад учебного центра
18. Проект 5 этажного учебного центра
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
СОДЕРЖАНИЕ:
1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 9
1.1 Введение 9
1.2 Данные о районе и участке строительства 10
1.3 Решение генерального плана 11
1.4 Решение по инженерным сетям 11
1.5 Архитектурно-планировочное решение 14
1.6 Строительные конструкции, материалы и изделия 15
1.7 Противопожарные мероприятия 17
1.8 Технико-экономические показатели 17
1.9 Расчеты к архитектурно-строительному разделу 17
1.9.1 Расчет наружной стены 18
1.9.2 Расчет покрытия 20
2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 22
2.1 Расчет косоура 22
2.1.1 Исходные данные 22
2.1.2 Результаты расчета 35
2.2 Расчет монолитного участка УМ-8 36
2.2.1Результаты расчета 44
3 ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 45
3.1 Инженерно-геологические условия 45
3.2 Выбор принципа использования грунтов основания 46
3.3 Нагрузки, действующие на фундамент 48
3.4 Несущая способность сваи 54
3.5 Расчет ростверка 54
3.5.1 Усилия в ростверке, возникающие во время строительства 55
3.5.2 Определение усилий, действующих в ростверке в          эксплуатационный период 56
3.5.3 Расчет армирования ростверка 57
3.6 Проверка устойчивости фундамента на действие сил
      морозного пучения 59
3.7 Осадка фундамента 61
3.8 Мероприятия по сохранению грунтов в вечномерзлом  состоянии 61
4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 63
4.1 Номенклатура и методы производства строительно-монтажных работ 63
4.1.1 Работы подготовительного периода 63
4.1.2 Фундаменты 63
4.1.3 Устройство перекрытий и покрытий 64
4.1.4 Кровельные работы 64
4.1.5 Установка витражей, оконных и дверных блоков 65
4.1.6 Стекольные работы 65
4.1.7 Отделочные работы 65
4.2 Выбор кранов 66
4.2.1 Выбор монтажного крана для возведения подземной части                       здания 66
4.2.2 Выбор башенного крана 68
4.3 Разработка технологической карты на бетонирование ростверков 70
4.3.1 Область применения технологической карты 70
4.3.1.1 Конструктивная схема здания 70
4.3.1.2 Условия строительства 70
4.3.2 Технология и организация бетонирования ростверков 71
4.3.3 Технико-экономические показатели 72
4.3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 75
4.3.5 Контроль качества работ 76
4.3.6 Техника безопасности 77
5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 79
5.1 Краткая характеристика объекта 79
5.1.1 Объемно планировочное решение 79
5.1.2 Характеристика конструкций объекта 79
5.2 Определение продолжительности строительства 80
5.3 Выбор метода производства основных работ 80
5.3.1 Земляные работы 81
5.3.2 Монтажные работы 81
5.3.3 Отделочные работы 81
5.3.4 Инструментальный контроль над качеством сооружений 81
5.4 Ведомость объемов работ 82
5.5 Выбор монтажного крана 84
5.6 Ведомость потребности основных материалов и спецификация сборных железобетонных элементов 87
5.7 Построение календарного графика 88
5.8 Расчет потребности во временных административно-бытовых помещениях 89
5.9 Расчет площадей складов 91
5.10 Расчет потребности ресурсов 93
5.10.1 Расчет потребности в электроэнергии 93
5.10.2 Расчет потребности строительной площадки в воде 95
5.11 Проектирование строительного генерального плана 97
6 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 98
7 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 136
7.1 Безопасность жизнедеятельности на производстве 136
7.1.1 Задачи в области безопасности жизнедеятельности 136
7.1.2 Пояснительная записка 137
7.1.3 Расчетная часть. Молниезащита здания. 141
7.2 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 145
7.3 Экологичность проекта 148
Список литературы 154
Приложение А 156
Приложение Б 157
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! дипломный столовая
27. Дипломный пгс здание столовой
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту

Содержание

Введение 8

1 Архитектурно-строительная часть 9

1.1 Объемно-планировочное решение 9

1.2 Характеристика условий строительства 13

1.3 Генеральный план 13

1.4 Конструктивные решения 15

1.5 Наружная и внутренняя отделка 20

1.6 Теплотехнический расчет 20

1.7 Водопровод и канализация 24

1.8 Вентиляция 24

1.9 Силовое оборудование 25

1.10 Охранно-пожарная сигнализация 25

1.11 Защита бетонных элементов и конструкций от коррозии 26

1.12 Защита металлических элементов и конструкций от коррозии 27

2 Конструктивная часть 28

2.1 Выбор варианта перекрытий 28

2.1.1 Сбор нагрузок 28

2.2 Расчет монолитного перекрытия с плитами опертыми по контуру 33

2.2.1 Данные для проектирования 33

2.2.2 Расчетные данные 34

2.2.3 Определение усилий в плитах методом предельного равновесия 35

2.2.4 Расчет арматуры плит 37

2.3 Расчет монолитной балки перекрытия 39

2.3.1 Расчетный пролет и нагрузки 39

2.3.2 Расчетные усилия 39

2.3.3 Характеристики прочности бетона и арматуры 40

2.3.4 Определение высоты сечения балки 40

2.3.5 Расчет прочности по сечениям, нормальным к продольной оси 41

2.3.6 Расчет прочности балки по сечениям, наклонным к продольной оси 42

2.4 Расчет монолитной колонны 44

2.4.1 Данные для проектирования монолитной колонны 44

2.4.2 Нагрузки действующие на колонну подвального этажа 45

2.4.3 Расчетные данные для проектирования колонны подвального этажа 47

2.4.4 Результаты расчета продольной и поперечной арматуры колонны подвального этажа 49

2.4.5 Нагрузки действующие на колонну девятого этажа 51

2.4.6 Расчетные данные для колоны девятого этажа 52

2.4.7 Результаты расчета продольной и поперечной арматуры колонны девятого этажа 55

2.4.8 Результаты расчета монолитных колонн 56

3 Технологическая часть 61

3.1 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 61

3.2 Область применения 61

3.3 Технология и организация производства работ 62

3.4 Контроль качества при бетонных работах 68

3.5 Техника безопасности при производстве бетонных работ 70

3.6 Показатели по технологической карте 71

4 Организационная часть 73

4.1 Календарное планирование строительства 73

4.1.1 Расчет продолжительности строительства 73

4.1.2 Подсчет объемов работ 74

4.1.3 Методы производства работ 76

4.1.4 Определение нормативной машино- и трудоемкости 83

4.1.5 Выбор средств механизации 92

4.1.6 Разработка календарного плана производства работ 93

4.1.7 Корректировка и технико-экономические показатели календарного плана 94

4.2 Строительный генеральный план 95

4.2.1 Расчет временных зданий и сооружений 96

4.2.2 Расчет запаса материала и площади складов 96

4.2.3 Расчет временного водоснабжения строительной площадки 99

4.2.4 Расчет временного электроснабжения 100

4.2.5 Расчет требуемого количества прожекторов 101

4.2.6 Расчет опасной зоны действия крана 102

4.3 Технико-экономические показатели строительного генерального плана 103

5 Экономическая часть 104

5.1 Исходные данные 104

5.2 Сводный сметный расчет 105

5.3 Объектный сметный расчет 108

5.4 Локальная смета на общестроительные работы 109

5.5 Локальная смета, фрагмент на устройство монолитного перекрытия 17-го этажа 119

5.6 Локальная смета, фрагмент на выполнение земляных работ 120

5.7 Технико-экономические показатели 121

6 Безопасность жизнедеятельности 122

6.1 Безопасность жизнедеятельности на производстве 122

6.1.1 Обеспечение безопасности при строительстве объекта 122

6.1.2 Распределение ответственности между должностными лицами за обеспечение безопасности при выполнении строительных работ 125

6.1.3 Организация инструктажа и обучения рабочих, аттестация и переаттестация 128

6.2 Расчет рабочего освещения строительной площадки 130

6.2.1 Расчет необходимого количества светильников необходимых для производства работ внутри здания 130

6.2.2 Расчет прожекторного освещения рабочей зоны 135

6.3 Безопасность и жизнедеятельность в чрезвычайных ситуациях 137

6.3.1 Понятия и классификация ЧС 137

6.3.2 Перечень возможных ЧС на объекте 138

7 Охрана окружающей среды 141

7,1 Общее положение 141

7.2 Охрана атмосферного воздуха 142

7.2.1 Расчет выбросов от загрязняющих веществ 143

7.3 Охрана водных ресурсов 145

7.4 Охрана земельных и растительных ресурсов 146

Список использованной литературы 147

Приложения к пояснительной записки

not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! Дипломная работа по строительству спорткомплекса
30. Дипломный проект строительство спорткомплекса
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Содержание
 1. Введение……..…………………………………………………………………..……..4
 2. Технико-экономическое сравнение вариантов проектирования .…………………6
 3. Архитектурно-строительная часть….. ……………………………………………..14
3.1. Объемно-планировочные и функциональные решения …….. ………………15
 • Основные конструктивные решения………………………………………..16
 • Теплотехнические расчеты………………………………………….……….18
 • Пожарная безопасность здания.. …………………………………….………22
 1. Расчетно-конструктивная часть ...……..……………………………………………26
  • Сбор нагрузок..………………………………………………………………..27
  • Расчет колонны .……………………………………………………………...28
  • Расчет ригеля …..……………………………………………………………..30
 2. Основания и фундаменты..…………………………………………………………32
  • Инженерно-геологические условия площадки строительства …………..33
  • Расчет фундамента под колонну.…………………………………………..35
 3. Технология и организация строительного производства.……………………….38
  • Краткая характеристика площадки строительства.……………………….39
  • Наличие дорог и инженерных коммуникаций ..………………………….40
  • Определение продолжительности строительства здания.………………..45
  • Подготовка строительного производства..………………………………...51
  • Спецификация сборных конструкций..…………………………………….56
  • Подсчет объемов работ..…………………………………………………….58
  • Технический выбор монтажного крана….…………………………………61
  • Ведомость трудовых затрат и материально-технических ресурсов……...62
  • Выбор методов производства работ, машин и механизмов…..…………..63
  • Определение необходимого количества автотранспортных средств……64
  • Расчеты к стройгенплану……………………………………………………65
  • Технологическая карта на монтаж надземной части здания.…….............70
 4. Безопасность и экологичность проекта………………………………….………..82
  • Охрана труда в строительстве………………………………………………83
  • Общие требования к безопасности на строительной площадке………….84
  • Основные требования по технике безопасности строительных
работ………………………...………………………………………….…….84
 • Противопожарные мероприятия на строительной площадке………….…85
 • Электробезопасность………………………………………………………..88
 • Экологичность проекта……………………………………………………..90
 1. Экономика…………………………………………………………………………..93
  • Локальная смета на общестроительные работы…………………………..93
  • Объектная смета…………………………………………………………….112
  • Сводный сметный расчет…………………………………………………..114
  • Ведомость договорной цены……………………………………………….116
  • Технико-экономические показатели эффективности
осуществления проекта……………………………………….………...………118
 1. Список литературы…………………………………………………….………..…134
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! 306. Проект 7-ми этажного жилого дома в г. Крымск
306. Проект 7-ми этажного жилого дома в г. Крымск
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Содержание Содержание   Введение 1 Архитектурно-строительная часть 2 Конструктивная часть 3Технологическая часть 4 Организационная часть 5 Экономическая часть 6 Безопасность жизнедеятельности 7 Охрана окружающей среды Список использованной литературы Приложения к пояснительной записки
 1. Заключение. Проект "7-ми этажный монолитно-кирпичный жилой дом  в г. Крымск" разработан в соответствии с заданием на дипломное проектирование. Особое внимание при разработке проекта было уделено расчётно-конструктивному разделу. Расчёты выполнены с использованием программного комплекса " ProFet & Stark ES ". Разработана технологическая карта возведения здания, выполнены расчёты по организации и экономики строительства. В проекте производства работ разработан сетевой график. В результате его оптимизации нормативный срок строительства уменьшился.
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! дипломный проект дом отдыха
33. Проектирование дома отдыха специальность пгс
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Зміст  
 1. Архітектурно – будівельний розділ                                                                                     .
1.1. Загальна частина                                                                                                                .                                     1.1.1. Вихідні дані                                                                                                                     . 1.2.1. Функціональне призначення будівлі                                                                             . 1.3.1 Обґрунтування генерального плану об’єкта                                                                  . 1.4.1. Обґрунтування об`ємно-планувального вирішення об`єкта                                       . 1.4.2.  Об`ємно-планувальне вирішення глядацької зали                                         . 1.4.3.  Об`ємно-планувальне вирішення сцени                                                           . 1.4.4.  Об`ємно-планувальне вирішення допоміжних приміщень                            . 1.4.5.  Об`ємно-планувальне вирішення ресторану                                                   . 1.4.5.  Об`ємно-планувальне вирішення кафе                                                            . 1.4.6.  Об`ємно-планувальне вирішення навчальних приміщень                             . 1.5. Конструктивне вирішення будинку дозвілля                                                                  . 1.5.1.  Фундаменти                                                                                                         . 1.5.2.  Зовнішні стіни                                                                                                     . 1.5.3.  Перемички, бали, плити покриття та перекриття                                            . 1.5.4.  Внутрішні стіни та перегородки двері та вікна                                               . 1.5.5.  Підлоги та оздоблення стін                                                                                . 1.6.Теплотехнічні розрахунки                                                                                                  . 1.6.1. Теплотехнічний розрахунок покриття з ребристої з/б плити над глядацькою залою                                                                                                         . 1.6.2. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни                                                 . 1.6.3. Теплотехнічний розрахунок підлоги виставкової зали над входом в будівлю                                                                                                                           . 1.7.Інженерне обладнання об`єкта                                                                                           . 1.7.1.Водопостачання та каналізація                                                                           . 1.7.2.Опалення та вентиляция                                                                                      . 1.7.3.Газопостачання                                                                                                    . 1.7.4.Електрообладнання                                                                                              . 1.7.5.Зв’язок та сигналізація                                                                                         . 1.8. Техніко економічні показники будівлі                                                                             .
 1. Основи і фундаменти                                             .
 2.1. Оцінка інженерно геологічних умов ділянки будівництва                                           . 2.2. Збір навантажень                                                                                                                . 2.3. Розрахунок пальового фундаменту                                                                                  . 2.3.1. Розрахунок пальового фундаменту зі  стрічковим монолітним ростверком за несучою здатністю                                                                               . 2.3.2. Розрахунок одиночної палі на просідання                                                      . 2.3.3. Розрахунок пальового фундаменту під колону                                               . 2.3.4. Розрахунок куща паль на просідання                                                               .
 1. Розрахунково-конструктивний розділ                       .
3.1. Розрахунок двосхилої решітчастої залізобетонної балки                                             . 3.1.1 Визначення навантажень                                                                                   . 3.1.2 Визначення площі поздовжньої арматури                                                       . 3.1.3 Визначення кількості поперечної арматури                                                   . 3.1.4 Розрахунок на дію поперечної сили вздовж  похилої стиснутої смуги                                                                                                                .                                                                                                                                                                     3.1.5 Розрахунок тріщиностійкості та деформацій                                                    . 3.1.6. Визначення втрат попереднього напруження арматури                                  . 3.1.7Перевірка міцності балки в стадії виготовлення і монтажу                            . 3.1.8 Розрахунок на утворення тріщин від попереднього обтиснення в стадії виготовлення і монтажу                                                                                               . 3.1.9 Розрахунок на утворення нормальних до поздовжньої осі тріщин у стадії експлуатації                                                                                                                 . 3.1.10 Розрахунок ширини розкриття тріщин, нормальних до поздовжньої осі                                                                                            .                                                                                                       3.1.11. Розрахунок деформацій балки                                                                         . 3.2. Розрахунок монолітного ростверку                                                                                  .
 1. Економіка                         .
 2. Технологія будівельного виробництва .
5.1. Технологічна карта на монтаж плит покриття                                                                . 5.1.1.  Область застосування                                                                                        . 5.2.  Організація і технологія виконання робіт                                                                       . 5.2.1.  Вибір вантажопідйомних машин                                                                      . 5.2.2. Вибір вантажнозахватних пристосувань                                                          . 5.2.3.  Визначення розрахункових параметрів крану, вибір кранів                          .                                                                                                5.2.4.  Транспортування та складування плит покриття                                            . 5.2.5.  Основні вимоги до монтажу збірних конструкцій                                          . 5.2.6.  Монтаж плит покриття                                                                                      . 5.2.7. Електрозварювання стиків і закладних деталей                                              . 5.2.8. Захист зварного з'єднання від корозії                                                               . 5.2.9. Замонолічування стиків і швів між плитами покриття                                    . 5.3. Вимоги до якості і приймання робіт                                                                                 . 5.3.1. Калькуляція витрат праці машинного часу і заробітної плати на монтаж плит покриття                                                                                                                . 5.4 Матеріально-технічні ресурси                                                                                           . 5.5. Техніка безпеки                                                                                                                  . 5.6. Техніко - економічні показники                                                                                       .
 1. Організація будівництва .
6.1. Підрахунок обсягів основних будівельно-монтажних робіт                                          . 6.2.  Відомість методів виконання механізованих видів робіт                                              . 6.3. Трудомісткість робі зі спорудження будівлі                                                                    . 6.4. Потреба в основних конструкціях, виробах, напівфабрикатах і матеріалах                . 6.5 Загальна кількість потрібних матеріалів                                                                           . 6.6. Аналітична частина календарного графіка                                                                      . 6.7 Побудова календарного графіку                                                                                        .
 1. Інженерні рішення з охорони праці                  .
7.1. Вимоги техніки безпеки при виконанні основних видів робіт                                      . 7.2. Визначення розрахункового часу евакуації з глядацької зали                                      . 7.3. Розрахунок траверси для монтажу залізобетонних двосхилих балок                           .
 1. Проектування робочих місць користувачів П. К. в комп’ютерному клубі з урахуванням
вимог ергономічної безпеки                                                                                                                .
 1. Заходи для охорони навколишнього середовища .
10. Література                                                                                                                                      
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! Проект пгс фасад
34. Проект многоэтажного жилого дома с административными помещениями (Украинский язык)
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Розроблені креслення багатоповерхового житлового будинку на 38 квартир із вбудованими приміщеннями громадського призначення у місті Житомир. Зроблені всі необхідні розрахунки: теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій (стіни і покриття). 2.Характеристика ділянки будівництва Вона розташована в районі перспективної багатоповерхової житлової забудови. Озеленення складається з дерев різного віку: фруктових, беріз і лип уздовж тротуару. Через ділянку проходять інженерні мережі: водопровід, каналізація, електрокабелі, кабелі зв’язку. Будинок знаходиться в районі ЖВЩ (житлової забудови з високою щільністю населення) та в захисного впливу від транспортної магістралі. Інженерна підготовка території:
 1. Організація рельєфу ділянки пов’язана з прилеглою територією з урахуванням оптимальної висотної прив’язки житлового будинку та забезпечення відведення дощових вод. Відведення дощових вод від будинку по спланованій поверхні здійснюється у лотки прилеглих проїздів в дощову каналізацію.
Покриття проїздів – асфальтобетонне.
 1. Заходи, що захищають від підтоплення:
Рішенням організації рельєфу передбачено відведення дощових та талих вод. Передбачено ретельну герметизацію стиків інженерних мереж.
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! Фасад жилого дома диплом
36. Проект 9-ти этажного дома, специальность пгс
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Введение •  Исходные данные ………………………………………………………… •  Генеральный план участка ………………………………………………. •  Технико-экономическое сравнение вариантов ………………………… •  Архитектурно-строительная часть ……………………………………… •  Расчётно-конструктивная часть ………………………………………… •  Технология строительного производства ……………………………… •  Организация, планирование и управление в строительстве …………. •  Экономическая часть ……………………………………………………. •  Стандартизация и контроль качества ………………………………….. •  Безопасность жизнедеятельности на производстве …………………… •  Противопожарные мероприятия ……………………………………….. •  Охрана окружающей среды …………………………………………….. •  Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях ………… Заключение…………………………………………………………………… Список литературы ………………………………………………………….
not rated 4 000 2 000 В корзину