Фасад былового корпуса
10. Адміністративно-побутовий корпус машинобудівного підприємства ( Украинский язык)
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
 
Зміст
Вступ
Розділ 1. Архітектурно-будівельний
Загальна характеристика ділянки будівництва
Функціональне призначення об’єкту
Обґрунтування генерального плану об’єкту
Обґрунтування об’ємно-планувального вирішення об’єкту
Обґрунтування прийнятих будівельних конструкцій
Теплотехнічний розрахунок стінового огородження
Теплотехнічний розрахунок покрівельного огородження
 Інженерне обладнання об’єкту
Виробнича санітарія і пожежна безпека
Охорона навколишнього середовища
Екологія
Захисні заходи з цивільної оборони
Цивільна оборона
Розділ 2. Розрахунково-конструктивний
Залізобетонні конструкції
Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття(МД-1)
Розробка розрахункової схеми плити
Визначення максимальних внутрішніх зусиль
Розрахункові данні для конструктивного розрахунку плити
Розрахунок міцності нормальних перерізів плити
Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84.
Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття (МД-3)
Розробка розрахункової схеми плити
Статичний розрахунок плити
Конструктивний розрахунок і конструювання плити.
Визначення площі робочої арматури у розрахункових перерізах плити
Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84
Визначення кількості стержнів армування
Розрахунок і конструювання балки
Розроблення розрахункової схеми балки
Визначення згинаючих моментів у розрахункових перерізах балки
Уточнення розміру поперечного перерізу балки
Розрахунок на дію поперечної сили
Визначення довжин і кількості стержнів
Конструювання поперечної арматури
Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття (МД-4)
Розробка розрахункової схеми плити
Статичний розрахунок плити
Конструктивний розрахунок і конструювання плити.
Визначення площі робочої арматури у розрахункових перерізах плити
Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84
Визначення кількості стержнів армування
Розрахунок і конструювання балки
Розроблення розрахункової схеми балки
Визначення згинаючих моментів у розрахункових перерізах балки
Уточнення розміру поперечного перерізу балки
Розрахунок на дію поперечної сили
Визначення довжин і кількості стержнів
Конструювання поперечної арматури
Основи та фундаменти
Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки
Визначення типу ґрунтових умов за просадковістю
Визначення навантаження на фундаменти для перерізів I-I, II-II, до позначки 0.000
Вибір глибини закладення фундаменту
Фундамент на призматичних палях які занурюються вдавлюванням за перерізом I-I
Визначення осідання стрічкового пальового фундаменту
Фундамент на призматичних палях які занурюються вдавлюванням за перерізом I-I
Визначення осідання стрічкового пальового фундаменту
Визначення відносного осідання фундаменту
Розділ 3 Технологічно-організаційний розділ
Розробка технологічної карти на влаштування рулонного покриття з євро руберойду
Галузь застосування
Організація та технологія виконання робіт
Вимоги  до  якості  і приймання  робіт
Калькуляція  витрат  праці , машинного  часу  і  заробітної  плати
Матеріально-технічні  ресурси
Техніка  безпеки
Техніко – економічні  показники
Технологічна  карта на  виконання  цегляної  кладки
Галузь застосування
Організація  і  технологія  виконання  робіт
Вимоги  до  якості  виконання  робіт
Калькуляція  затрат  праці  машинного  часу і  заробітної  плати на  комплексний  процес  цегляної  кладки  стін
Графік  виконання робіт
Матеріально – технічні  ресурси
Техніка  безпеки ( СНиП ІІІ  -4-80*)
Техніко – економічні  показники
Загальні принципи організації виконання робіт, що призначені в розробку „Календарного графіка виконання робіт із будівництва адміністративного корпусу у м.Суми”
Визначення трудомісткості робіт
Відомість потреби в конструкціях, виробах, матеріалах і напівфабрикатах
Розрахунок  потреби  в  тимчасових  будівлях  і  спорудах
Розрахунок  потреби  в  складах  на  будівельному  майданчику
Забезпечення будівельного майданчика електроенергією
Забезпечення будівельних майданчиків водою
Розділ 4. Інженерні рішення з охорони праці
Нормативні вимоги техніки безпеки при виконанні основних видів будівельно-монтажних робіт
Розрахувати і розробити конструктивну схему стропу для монтажу залізобетонної плити перекриття
Розрахунком перевірити вантажну стійкість крана ДЕК-251
Розділ 5. Економічний
Договірна ціна
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
Об’єктний кошторис
Відомість трудомісткості і заробітної плати
Локальний кошторис на загально-будівельні роботи
Підсумкова вартість ресурсів
Розділ 6. Науково-дослідницька робота
Висновки
Список літератури
not rated 4 000 В корзину
Распродажа! Дипломный проект ТЭЦ
101. Расширение Новочебоксарской ТЭЦ.
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Основой объемно-пространственной композиции ТЭЦ явилась ее про-изводственно-технологическая схема, предусматривающая здания различ-ного назначения (список зданий и сооружений представлен на экспли-кации генплана ТЭЦ), которые способствуют наиболее благоприятному протеканию технологического процесса. С целью сокращения протяжен-ности транспортных магистралей и межцеховых коммуникаций, сокраще-ния площади наружных стен зданий предусматривается максимальная бло-кировка зданий и сооружений,  люди имеют возможность перемещения по кратчайшим и удобным путям.
not rated 4 000 3 000 В корзину
Распродажа! Строительство теплостанции
108. Дипломный проект строительство пылеугольной ТЭС
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Содержание   Введение 1 Архитектурно-строительная часть 1.1 Общая характеристика участка застройки 1.2 Общая характеристика здания 1.3 Объемно-планировочное решение 1.4 Конструктивное решение 1.4.1 Колонны 1.4.2 Покрытие 1.4.3 Фундаменты 1.4.4 Подкрановые конструкции 1.4.5 Стены 1.4.6 Оконные и воротные проемы 1.4.7 Полы 1.5 Коммуникации 1.6 Отопление и вентиляция 1.7 Электроснабжение 1.8 Заземление 1.9 Защита от коррозии 1.10 Молниезащита 1.11 Теплотехнический расчет 1.12 Генеральный план 2 Основания и фундаменты 2.1 Общие сведения 2.1.1 Исходные данные 2.2 Проектирование монолитного железобетонного фундамента 2.2.1 Определение глубины заложения фундамента 2.2.2 Определение площади подошвы фундамента 2.3 Расчет осадки основания фундамента 3 Расчетно-конструктивная часть 3.1 Исходные данные 3.2 Сбор нагрузок на ферму 3.3 Определение усилий в стержнях фермы 3.4 Подбор сечений 4 Технологическая часть 4.1 Технологическая карта на устройство кровли из рулонных материалов 4.1.1 Область применения 4.1.2 Организация и технология строительного процесса 4.1.3 Калькуляция работ 4.1.4 Методы и последовательность производства работ 4.1.5 Контроль качества и приемка работ 4.1.6 Требования безопасности работ 4.2 Технологическая карта на устройство полов 4.2.1 Область применения технологической карты 4.2.2 Организация и технология строительного процесса 4.2.3 Калькуляция работ 4.2.4 Методы и последовательность производства работ 5 Организация строительного производства 5.1 Организационно-технологическое выполнение работ 5.2 Определение объемов и трудоемкости работ по строительству 5.3 Расчет оптимизации 5.4 Разработка календарного плана 5.5 Расчет календарного плана 5.6 Проектирование стройгенплана 5.6.1 Описание стройгенплана 5.6.2 Определения потребности во временных зданиях 5.6.3 Расчет складских помещений и площадок 5.6.4 Расчет потребности строительства в воде 5.6.4.1 Расчет расхода воды на производственные нужды 5.6.4.2 Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды 5.6.4.3 Расчет расхода воды на пожаротушение 5.6.5 Электроснабжение строительной площадки 5.6.5.1 Расчет прожекторного освещения 5.6.5.2 Расчет электрической нагрузки 6 Инженерные сети 6.1 Технологическая схема ТЭС 6.2 Расчет и выбор основных параметров дымовых труб 6.2.1 Расчет высоты дымовой трубы 7 Охрана труда 7.1 Особенности монтажных работ 7.2 Причины травматизма 7.3 Безопасная организация монтажного участка 7.4 Пожарная безопасность при монтажных работах 8 Экология 8.1 Общие сведения о проектируемом здании 8.2 Природно-климатические условия 8.3 Характеристика выбросов в атмосферу 8.4 Расчет массы выбросов загрязняющих веществ 8.4.1 Расчет выбросов вредных веществ, образующихся при сжигании топлива 8.4.2 Расчет выбросов твердых частиц 8.4.3 Расчет выбросов оксида серы 8.4.4 Расчет выбросов оксида углерода 8.4.5 Расчет выбросов оксида азота 8.5 Определение категории опасности предприятия 8.6 Определение границ санитарно-защитной зоны 9 Экономика строительства 9.1 Технико-экономические показатели
not rated 4 000 3 000 В корзину
Распродажа! 109. Машинный зал пылеугольной ТЭЦ
109. Машинный зал пылеугольной ТЭЦ
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
 

Введение

 
1. Архитектурно – строительная часть 8
1.1 Общая характеристика 8
1.2 Объемно-планировочное решение главного корпуса 8
1.3 Конструктивное решение здания 10
1.3.1 Колонны 10
1.3.2 Покрытие 11
1.3.3 Фундаменты 11
1.3.4 Подкрановые конструкции 12
1.3.5 Стены 12
1.3.6 Оконные и воротные проемы 12
1.4 Коммуникации 13
1.5 Теплотехнический расчет 13
1.6 Генеральный план 15
2. 2.1 2.1.1 2.2   2.2.1 2.2.2 2.3

Основание и фундаменты

Общие сведения Исходные данные Проектирование монолитного железобетонного фундамента Определение глубины заложения фундамента Определение площади подошвы фундамента Расчет осадки основания фундамента
17 17 17   17 17 18 20
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Расчет стропильной фермы Исходные данные Определение расчетных нагрузок Определение узловых нагрузок на ферму Подбор сечений стержней фермы Расчет сварных швов 23 23 23 23 24 29
4 4.1 Технологическая часть Производство земляных работ 34 34
4.1.1 Исходные данные 34
4.1.2 Определение объемов работ 34
4.1.3 Расчет объемов срезки и отсыпки грунта 34
4.1.4 Подсчет объемов дополнительных работ при планировке 37
4.1.5 Определение средней дальности перемещения грунта   37
4.1.6 Составление матрицы 37
4.1.7 Выбор комплекта механизмов при планировке участка и при разработке котлована   41
4.1.8 Определение количества автосамосвалов 44
4.1.9 Выбор оптимального варианта механизации работ   45
4.1.10 Техника безопасности работ. Описание технологии работ   48
4.2 Технологическая карта на обустройство полов 49
5. Организация строительного производства 52
5.1 5.1.1 Разработка и расчет сетевого графика Организационно-технологическое выполнение работ 52   52
5.1.2 Определение объемов и трудоемкости работ  по строительству   53
5.2 Проектирование стройгенплана 55
5.2.1 Описание стройгенплана 55
5.2.2 Определения потребности во временных зданиях 56
5.2.3

Расчет складских помещений и площадок

56
5.2.4

Расчет потребности строительства в воде

58
5.2.5 Электроснабжение строительной площадки 61
5.2.6 Расчет электрической нагрузки 62
6. Инженерные сети 65
6.1 6.2   6.2.1 Технологическая схема ТЭЦ Расчет и выбор основных параметров дымовой трубы Расчет высоты дымовой трубы 65   67 68
7. Охрана труда 71
7.1 Общие сведения о технике безопасности на проектируемом предприятии   71
7.2   7.2.1   7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 Анализ вредностей и опасностей в процессе строительства ТЭЦ и методы их предотвращения Метеорологические условия на строительной площадке Производственная пыль Вредные вещества Источники шума и вибрации Производственное освещение   71   71 72 73 74 75
7.3 7.3.1   7.3.2 7.2.3 Основы техники безопасности в строительстве Техника безопасности при производстве земляных работ Электробезопасность Пожарная безопасность 78   78 78 79
8 Экология 81
8.1 Экологический паспорт 82
8.2 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий   83
8.3 Характеристика предприятия, как источника загрязнения атмосферного воздуха   84
8.4 8.5 8.6 8.7 Расчет массы выбросов загрязняющих веществ Расчет категории опасности предприятия Расчет санитарно-защитной зоны Благоустройство территории 84 86 86 88
9 Экономика 89
  Заключение  
  Список используемых источников  
      Проектируемое здание является одноэтажным, безфонарным, отапливаемым, многопролетным зданием с металлическим каркасом, с параллель­ной схемой расположения пролетов. Пролеты располагаются в по­рядке их последовательного возрастания по высоте. Проектируемое здание относится к группе энергетических зданий, с закрытой компоновкой оборудования. Данное здание включает в себя: машинный зал, раздельное деаэраторное и бункер­ное отделение, котельное отделение, отделение для расположения электрофильт­ров и дымососов. Агрегаты на ТЭЦ нумеруются в порядке их установки. Торцевая стена главного корпуса со стороны первых котла и турбины называются постоянным торцом. Противоположный торец называется временным. Он переносится по мере установки новых агрегатов. Помимо понятий шага и пролета при строительстве ТЭЦ (ТЭС, ГРЭС) существуют такие понятия как шаг по котлам (турбинам) – расстояние в продольном направлении между осями  смежных котлов (турбин) и ячейка котла (турбины)часть котельного (машинного) отделения, занятая одним котлом (турбиной) с относящимся к нему оборудованием. В данном дипломном проекте шаг по котлам равен 24 метра, а шаг колон составляет 12 метров
not rated 4 000 3 000 В корзину
Распродажа! Проект завода по производству полимерных труб
111. Дипломная работа пгс: Завод полимерных труб
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Ведомость чертежей………………………………………………………………...6 1. Архитектурный раздел ………………………………………………………….7 1.1 Разработка генплана завода полимерных труб………………………..8 1.2 Объемно-планировочное решение производственно-складского корпуса………………………………………………………………………………9 1.3 Архитектурно-конструктивное решение производственно- складского корпуса………………………………………………………….10 1.4 Технология изготовления продукции…………………………………10 1.5 Теплотехнический расчет стеновой панели ………………………….13 2. Расчетно-конструктивный раздел……………………………………………...16 2.1 Расчет сплошной панели-оболочки типа КЖС размером 3х18 м…...17 2.2 Расчет подстропильной железобетонной балки длиной 12 м………..29 2.3 Сбор нагрузок на раму………………………………………………….34 2.4 Расчет крайней колонны ……………………………………………….37 2.5 Расчет средней колонны ……………………………………………….40 2.6 Расчет балочной клетки………………………………………………...44 2.7 Расчет фундаментов мелкого заложения ……………………………..64 3. Оганизационно-технологический раздел……………………………………...75 3.1 Общая часть……………………………………………………………..76 3.2 Выбор метода организации и производства работ по строительству объекта…………………………………………………..76 3.3 Разработка объектного стройгенплана……………………………….103 3.4 Технологическая карта на монтаж покрытия………………………..112 3.5 Методы производства работ…………………………………………..121 3.6 Снабжение строительства материально-техническими ресурсами...125 3.7 Контроль качества……………………………………………………...126 4. Экономический раздел………………………………………………………...129 4.1 Локальная смета ………………………………………………………130 4.2 Объектная смета ………………………………………………………134 4.3 Сводный сметный расчет……………………………………………..136 5. Охрана труда…………………………………………………………………...138 5.1 Обеспечение безопасной эксплуатации здания ……………………..139 5.2 Мероприятия по охране труда при производстве строительных процессов…………………………………………………………………………..142 5.3 Охрана окружающей среды…………………………………………...153 5.4 Расчет стропа из стального каната.......................................................155 ТЭП по проекту …………………………………………………………………..156 Список используемой литературы………………………………………………157 Приложение 1 – Результаты расчета рамы на ЭВМ……………………………158
not rated 4 000 3 000 В корзину
Распродажа! 119. Цех по производству металл конструкций
119. Цех по производству металл конструкций
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту

Содержание

Введение

1 Архитектурно-градостроительная часть

2 Расчетно- конструкторский раздел

3. Технология строительного производства

4 Экономика

5 Экология

6 Охрана труда

7 Инженерные сети и оборудование

Заключение

Список использованных источников

not rated 4 000 3 000 В корзину
Распродажа! дипломная пгс лаборатория
28. Дипломная работа пгс по теме лабораторный комплекс химзавода
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Производство минеральных удобрений является одной из важнейших отраслей химической промышленности. В современных условиях при их производстве ведется постоянный контроль качества продукции на каждой стадии производства. В связи с этим становится необходимым строительство лабораторных корпусов в обязанности которых входит постоянный контроль качества выпускаемой продукции, выявление брака, определение причин и разработка мер по устранению нарушений технологического процесса. в рамках настоящей дипломной работы представлен проект здания лабораторного корпуса Саратовского химического завода (Лист 1). Проектируемый объект имеет разную этажность с максимальным количеством этажей -5. В плане (Лист 2) корпус сложной конфигурации со стандартной модульной сеткой колонн бхбм максимальные размеры в осях «А - Н» -62м, в осях «1-14» -72.5 м (показать на Листе 2). Высота этажа для всех блоков принята равной 4.2 м. в соответствии с изменением №3 действующих строительных норм и правил «Строительная теплотехника» СНиП П-03-79* был произведен расчет ограждающих конструкций стены с применением наружного утепления (см. узел 1 Лист 3). Толщина утеплителя пенополистерола составила 80 мм. На листе 4 изображен план третьего этажа здания, на котором представлен основной набор требуемых помещений, экспликация которых приведена в пояснительной записке. В соответствии с заданием на дипломное проектирование по разделу Безопасность жизнедеятельности был выполнен расчет стержневого отдельно стоящего молниеотвода. В настоящее время при проектировании зданий все целесообразнее становится применение новых научно-технических разработок, в рассматри­ваемом дипломном проекте дано обоснование эффективности применения железобетонных многопустотных панелей перекрытия с овальными пусто­тами (см лист 5). Приоритет предложенного технического решения защищен патентом РФ. В ходе вариантного проектирования для сравнения были выбраны наиболее часто используемые плиты перекрытия и покрытия (лист 6-7) Предварительный анализ вариантов конструкций перекрытий показывает, что при заданных проектных нагрузках и применении соответствующих им типовых панелей по габаритам и несущей способности ребристые и пустотные настилы взаимозаменяемы. Процентное соотношение экономии ресурсов (см лист 5) стало основанием для выбора технического решения перекрытия (показать плиту). При выполнении расчетно-конструктивного раздела дипломного проекта были рассмотрены основные несущие конструкции сборно-монолитного каркаса здания, получившего распространение на территории республики Беларусь и на территории областей России (Белгородской, Орловской, Смоленской). Особенностью такой системы являются монолитные узлы сопряжения ригелей и колонны, а также соединение ригелей и плит перекрытия посредством арматурных стержней. В соответствии с заданием был выполнен расчет многопустотной плиты перекрытия с овальными и круглыми пустотами. Для статического расчета каркаса использовалась программа SCAD 7.27 результаты в приложении А. Произведен расчет ригеля, колонны среднего ряда нижнего этажа и фундамента (показать конструкции). Составлены соответствующие спецификации. Кроме того для проектируемого объекта в дипломном проекте приводятся рекомендации по усилению основных конструктивных узлов, которые использовались при возведении аналогичного каркаса в г. Орле по ул. 8 Марта. Согласно технической документации Орел Гражданпроект и под руководством главного конструктора Виктора Николаевича Петрова.(показать узлы и фотографии на листах). Научное обоснование технических решений усиления рассмотрено в статьях Колчунова В.И. и Бондаренко В.М. В разделе технология строительного производства была разработана технологическая карта на монтаж одного типового этажа и часовой график на одну захватку (рассказать о технологической последовательности монтажа) показать узлы. По организации строительства разработан стройгенплан на все здание и календарный план. Продолжительность строительства составила 10.2 месяца. В последнем разделе дипломного проекта согласно заданию, приводится теоретические положения научной работы выполняемой в настоящее время под руководством Гениева Г.А. и Клюевой Н.В. на тему: «деформирование и разрушение железобетонных балочных систем в запредельных состояниях при силовых и деформационных воздействиях» Более подробно основные теоретические зависимости были доложены при проведении научного студенческого семинара кафедры ГСиА. Кратко о некоторых положениях: Целью НИР является создание методов расчета, учитывающих видоизменение конструкций при выключении из работы отдельных элементов, связей закреплений и т. п., и синтезу на их основе адаптационных конструктивных схем, исключающих прогрессирующие разрушения. В работе рассмотрена трехпролетная железобетонная балка  прямоугольного сечения b×hнагруженную распределенной эксплуатационной нагрузой qэ, деформационным воздействием  в виде вертикального смещения первой промежуточной опоры равным D (см. рис 2 а, б). Увеличение смещения одной из опор загруженной балочной системы приведет к перераспределению в ней моментов: момент на первой промежуточной опоре будет снижаться, а на второй возрастать (см. рис.2 эпюры в, г, д). При достижении опорным моментом значений Мс 2,2,(q,D) »0.112qэl2> Мu произойдет хрупкое разрушение этого опорного сечения. Это вызовет динамический эффект в оставшихся не разрушенными пролетах балки и соответственно возникновению в них дополнительных усилий (см. рис. 2, ж). Новая расчетная схема конструкции и эпюра моментов вызванная импульсивным мгновенным выключением из работы моментной связи на второй опоре  представлена на рис. 2 эпюры е, ж. Анализируя эти усилия видеть, что момент над первой опорой при рассматриваемом импульсивном запроектном воздействии не превысит предельного и следовательно разрушения в балочной системе n-1 не произойдет.  
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! фасад дипломного проекта завода
31. Проект завода точного приборостроения (Украинский язык)
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту
Зміст Вступ.......................................................................................................... І. Архітектурно-будівельна частина……..……….................... 1.1. Загальна характеристика района будівництва................................................ 1.2. Генеральний план……………………………………………………..................... 1.3. Об’ємно-планувальне рішення......................................................................... 1.4. Конструктивне рішення……………………………………………………............. 1.5. Теплотехнічний розрахунок...............................................................................   ІІ. Розрахунково-конструктивна частина..………................... 2.1. Збір навантаження на покриття і перекриття будівлі...................................... 2.2. Розрахунок ригеля поперечної рами................................................................   ІІІ. Розрахунково-конструктивна частина..……….................. 3.1. Оцінка інженерно-геологічних умов майданчика…......................................... 3.2. Збір навантажень на рівні обрізу фундаменту…………………………………. 3.3. Визначення глибини закладення фундаменту…………………………………. 3.4. Розрахунок фундаменту першого розрахункового перерізу…………………. 3.5. Розрахунок фундаменту другого розрахункового перерізу………………….   ІV. Технологія будівельного виробництва……...................... 4.1. Структура комплексного процесу, об’єми робіт і засоби малої механізації…… 4.2. Технологічна карта………………………………………………………………………
  1. V. Науково-дослідна робота…………………………......................
  VІ. Охорона праці…………………………………………....................... 6.1. Заходи з охорони праці при виконанні окремих видів робіт……………….…… 6.2. Інженерні рішення з охорони праці.…………………………………………………   VІІ. Організація будівельного виробництва…....................... 7.1. Проектування організації будівельного майданчика………….…………….…… 7.2. Тимчасове водопостачання………..………………………………………………… 7.3. Тимчасове електрозабезпечення…………………………………………………… 7.4. Проектування будгенплана………………………………………………………….. 7.5. Техніко-економічні показники………………………………………………………...     VІІІ. Економіка…………………………………………............................... 8.1. Пояснювальна записка до розрахунку договірної ціни…………………….…… 8.2. Пояснювальна записка до інвестиційної кошторисної документації…………     ІХ. Заходи з цивільної оборони……..…………….......................   Х. Екологія……………….…………………………………….......................   ХІ. Список використаних джерел………………….......................
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! Дипломный проект вокзал
40. Дипломная работа Вокзальный комплекс станция железной дороги
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту

Содержание.

Содержание ...................................................................................................................................... 2 Раздел 1. Общие сведения об объекте проектирования ........................................................ 5 1.1. Паспорт проекта ................................................................................................................... 5 1.1.1. Архитектурно-строительные решения ..................................................................... 5 1.1.2. Конструктивные решения ........................................................................................... 5 1.1.3. Инженерное оборудование ....................................................................................... 7 1.2. Краткая историческая справка ......................................................................................... 7 1.3. Инженерно-геологические и гидрологические условия .............................................. 11 1.4. Природно-климатические характеристики района строительства .......................... 12 Раздел 2. Архитектурно-строительный ..................................................................................... 13 2.1.Генеральный план ............................................................................................................. 13 2.1.1. Местоположение площадки строительства .......................................................... 13 2.1.2. Вертикальная планировка ....................................................................................... 13 2.1.3. График повторяемости и скорости ветра по направлениям ............................ 13 2.1.4. Благоустройство ........................................................................................................ 15 2.2. Объемно-планировочные решения ................................................................................ 15 2.3. Конструктивные решения ................................................................................................. 17 2.4. Теплотехнический расчет наружной стены здания вокзала ...................................... 20 Раздел 3. Расчетно-конструктивный ......................................................................................... 22 3.1. Конструирование навеса над пассажирскими платформами ................................... 22 3.1.1. Компоновка каркаса навеса ................................................................................... 22 3.1.2. Компоновка системы связей ................................................................................... 22 3.1.3. Назначение размеров поперечной рамы ............................................................. 24 3.1.4. Проектирование прогона ......................................................................................... 24 3.1.4.1. Определение нагрузок на прогон ................................................................... 24 3.1.4.2. Подбор сечения прогона ................................................................................. 25 Вариант №1 ............................................................................................................... 25 Вариант №2 ............................................................................................................... 31 Вариант №3 ............................................................................................................... 36 3.1.5. Расчет поперечной рамы ........................................................................................ 40 3.1.5.1. Составление расчетной схемы рамы ........................................................... 40 3.1.5.2. Определение нагрузок на раму ...................................................................... 40 3.1.5.3. Определение расчетных сочетаний .............................................................. 45 3.1.5.4. Статический расчет .......................................................................................... 45 3.1.6. Проектирование колонны ........................................................................................ 54 3.1.7. Проектирование стропильной фермы .................................................................. 56 3.1.7.1. Подбор сечения верхнего пояса ................................................................... 56 3.1.7.2. Подбор сечения затяжки ................................................................................. 58 3.1.7.3. Конструирование узлов .................................................................................... 58 Раздел 4. Инженерное оборудование ...................................................................................... 60 4.1.Водоснабжение и водоотведение ................................................................................... 60 4.1.1. Водоснабжение .......................................................................................................... 60 4.1.2. Канализация ................................................................................................................ 61 4.2. Отопление и вентиляция ................................................................................................... 62 4.2.1. Отопление ................................................................................................................... 62 4.2.2. Вентиляция и кондиционирование ......................................................................... 62 4.3. Теплоснабжение ................................................................................................................. 63 4.4. Газоснабжение ................................................................................................................... 64 4.5. Электроснабжение ............................................................................................................ 64 4.5.1. Электроснабжение вокзала с постом ЭЦ ............................................................. 64 4.5.2. Резервная электростанция ..................................................................................... 65 4.6. Связь .................................................................................................................................... 65 4.6.1. Наружные сети связи ................................................................................................ 65 4.6.2. Внутренние слаботочные сети ................................................................................ 66 4.7. Система обнаружения и тушения пожаров ................................................................... 66 Раздел 5. Организация, технология и управление строительством ................................... 67 5.1. Подсчет объемов основных строительных, монтажных и специальных работ .... 67 5.2. Выбор методов производства работ ............................................................................ 69 5.2.1. Выбор монтажного крана ........................................................................................ 70 5.3. Организация складского хозяйства ............................................................................... 71 5.4. Временное электроснабжение строительной площадки ............................................ 72 5.5. Временное водоснабжение строительной площадки ................................................. 73 5.6. Вопросы охраны труда и пожарной безопасности ...................................................... 73 Раздел 6. Экономика строительства ........................................................................................ 75 6.1. Технико-экономические показатели вариантов прогонов ......................................... 75 6.2. Определение сметнй стоимости строиельства ........................................................... 76 6.3. Основные технико-экономические показатели ............................................................ 80 Раздел 7. Охрана труда ............................................................................................................... 81 7.1. Техника безопасности во время строительства ......................................................... 81 7.2. Эксплуатация вокзала с постом ЭЦ .............................................................................. 88 7.2.1. Техника безопасности ............................................................................................... 88 7.2.2. Производственная санитария ................................................................................. 89 7.2.3. Охрана окружающей среды ..................................................................................... 90 Раздел 8. Безопасность в чрезвычайных ситуациях ............................................................. 95 8.1. Разработка плана защитного сооружения (ЗС) ........................................................... 95 8.1.1. Определение состава основных и вспомогательных помещений ЗС ............ 95 8.1.2. Расчет потребной площади помещений ................................................................ 96 8.1.2.1. Расчет основных помещений убежища ......................................................... 96 8.1.2.2. Расчет вспомогательных помещений убежища .......................................... 96 8.2. Расчет внутреннего инженерно-технического оборудоваия .................................... 97 8.2.1. Расчет оборудования системы воздухоснабжения ........................................... 97 8.2.2. Водоснабжение, водоотведение, отопление и электрификация убежища .... 99 8.3. Определение коэффициента ослабления убежища ................................................. 101 8.4. Выводы ............................................................................................................................. 101 Раздел 9. Научно-исследовательский .................................................................................... 102 Приложение А .............................................................................................................................. 107 Список использованных источников. ...................................................................................... 133
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! Фасад проекта депо
41. Дипломный проект строительство производственного корпуса депо для ремонта полувагонов
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту

Раздел 1. Архитектурные решения

•  Общие данные •  Климатическая характеристика района строительства •  Производственный режим в здании •  Архитектурно-планировочные решения здания •  Конструктивные решения здания •  Производственный корпус •  Административно-бытовой корпус •  Расчет состава ,площадей, гардеробного и санитарно-технического оборудования служебно-бытовых помещений •  Теплотехнический расчет ограждений 1.7.1 Стеновая панель производственного корпуса 1.7.2 Покрытие цеха по профнастилу

Раздел 2. Конструктивные решения

2.1 Статический расчет поперечной рамы •  Проектирование колонны •  Исходные данные . •  Подбор арматуры в надкрановой части колонны •  Проверка прочности надкрановой части колонны в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба. •  Подбор арматуры в подкрановой части колонны •  Проверка прочности подкрановой части колонны в плоскости перпендикулярной плоскости изгиба. •  Расчет консоли колонны. •  Расчет на усилия при транспортировке и монтаже. •  Расчет и проектирование фундамента •  Исходные данные •  Определение нагрузок и усилий •  Определение размеров подошвы фундамента. •  Расчет прочности тела фундамента. •  Расчет стропильной фермы •  Сбор нагрузок •  Подбор профилированного настила. •  Расчет прогона. •  Расчет прогона и настила под рядовую нагрузку •  Расчет элементов фермы •  Фланцевое соединение нижнего пояса на высокопрочных болтах. •  Расчет опорного узла фермы.

Раздел 3. Инженерное оборудование

•  Отопление •  Вентиляция •  Канализация •  Водоснабжение •  Теплоснабжение •  Определение тепловых нагрузок •  Очистные сооружения •  Связь и сигнализация •  Электроснабжение •  Электроснабжение депо •  Резервная электростанция

Раздел 4. Организация, планирование и управление строительством .

•  Исходные данные •  Выбор строительных машин •  Календарное планирование •  Строительный генеральный план •  Общие положения •  Организация складского хозяйства •  Определение потребности и выбор типов временных зданий •  Временное электроснабжение строительной площадки •  Временное водоснабжение строительной площадки •  Расчет потребности в специализированных транспортных средствах. •  Транспортные пути на строительной площадке •  Вопросы охраны труда и пожарной безопасности •  Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов

Раздел 5 Экономические расчеты

5.1 Технико-экономические показатели вариантов покрытия •  Определение сметной стоимости строительства •  Основные технико-экономические показатели Раздел 6 Охрана труда. •  Общие положения. •  Анализ опасных и вредных производственных факторов на строительной площадке •  Техника безопасности на время строительства •  Монтажные работы (Монтаж металлоконструкций) •  Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопламенных работ •  Обеспечение электробезопасности •  Обеспечение пожаробезопасности •  Земляные работы •  Бетонные работы •  Кровельные работы •  Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов •  Эксплуатация строительных машин, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента Раздел 7. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях . 7.1 Общие сведения о дезактивации железнодорожных сооружений и устройств •  Оценка радиационной обстановки и определение элементов объекта, подлежащих дезактивации •  Определение объемов, способов, сил, средств и времени дезактивации.
not rated 4 000 2 000 В корзину
Распродажа! дипломный проект админкорпус
44. Дипломный проект строительство Административно-производственного корпуса
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту

Содержание

Глава 1. Введение Глава 2. Архитектура 2.1. Генеральный план 2.2. Инженерно-геологические условия 2.3. Объемно-планировочное решение 2.3.1 Основные показатели 2.4. Конструктивное решение 2.5. Фундаменты 2.6. Подземные конструкции 2.7. Надземные конструкции 2.8. Теплотехнический расчет Глава 3. Сравнение вариантов 3.1. Сборный вариант 3.2. Монолитный вариант. 3.3. Технико-экономические показатели Глава 4. Расчет железобетонных конструкций 4.1. Перечень условных обозначений и символов 4.2. Характеристики бетона и арматуры. 4.3. Геометрические характеристики. 4.4. Компоновка. 4.5. Расчет ж/б плиты по предельным состояниям 1-й группы 4.5.1. Сбор нагрузок 4.6. Условия изготовления плиты и характеристики материалов 4.7. Расчет прочности плиты по нормальному сечению 4.7.1. Алгоритм №1 определения площади сечения напрягаемой или ненапрягаемой арматуры в изгибаемых элементах таврового или прямоугольного профиля из условия расчета нормальных сечений 4.8. Расчет прочности плиты по наклонному сечению 4.8.1. Алгоритм №2 проверки прочности наклонных сечений изгибаемых элементов постоянной высоты таврового или прямоугольного сечения ( с напрягаемой или ненапрягаемой арматурой) на действие поперечных сил. 4.9. Расчет плиты по предельным состояниям 2-й группы 4.9.1. Алгоритм№3 вычисления геометрических характеристик сечения плиты, трещиностойкости и прогибов ребристой плиты 4.10. Расчет подъемных петель 4.11. Расчет лестничного марша 4.11.1. Определение нагрузок и усилий 4.11.2. Предварительное назначение сечения 4.11.3. Подбор сечения продольной арматуры 4.11.4. Расчет марша по наклонному сечению на поперечную силу. 4.12. Расчет площадочной плиты 4.12.1. Расчет полки плиты 4.12.2. Расчет лобового ребра 4.12.3. Расчет лобового ребра по наклонному сечению на поперечную силу Глава 5. Технология строительного производства 5.1. Введение 5.2. Обоснование методов производства основных видов работ 5.3. Инженерная подготовка площадки к строительству 5.4. Земляные работы 5.5. Монтаж строительных конструкций 5.6. Отделочные работы 5.7. Стекольные работы 5.8. Штукатурные работы 5.9. Облицовочные работы 5.10. Малярные работы Глава 6 . Организация и планирование строительного производства 6.1. Введение 6.2. Характеристики условий строительства 6.3. Проект организации строительства (ПОС 6.4. Проектирование производства работ 6.5. Проектирование организации работ 6.6. Организация труда в строительстве 6.7. Поточная организация строительства 6.8. Календарный план 6.8.1. Общие положения 6.8.2. Исходные данные 6.8.3. Перечень работ 6.8.4. Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ 6.8.5. Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах 6.8.6. Ведомость затрат труда и машинного времени 6.8.7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании 122 6.9. Расчет численности персонала 6.9.1. Численность работающих в пиковый месяц 6.9.2. График движения рабочей силы 6.10. Расчет потребности в строительных машинах и механизмах 6.11. Потребность в электроэнергии 6.12. Сетевой график 6.12.1. Общие положения 6.12.2. Порядок разработки, этапы проектирования 6.12.3. Расчет сетевого графика табличным методом 6.12.4. Карточка-определитель сетевого графика 6.12.5. Расчет параметров сетевого графика 6.13. Строительный генеральный план 6.13.1. Общие положения 6.13.2. Исходные данные 6.13.3. Выбор башенного крана 6.13.4. Временные дороги 6.13.5. Организация приобъектных складов 6.13.6. Расчет площадей складов 6.13.7. Расчет временных зданий 6.13.8. Характеристики дророг 6.13.9. Определение потребности в энергоресурсах: электроэнергии, воде, топливе, паре, кислороде, и сжатом воздухе 6.14. Диспетчерская связь 6.15. Условия охраны окружающей среды 6.16. Сметные расчеты 6.16.1. Локальный сметный расчет на земляные работы 6.16.2. Локальный сметный расчет на общестроительные работы 6.16.3. Локальный сметный расчет на кровельные работы 6.16.4. Сводный сметный расчет 6.17. Определение общего объема капитальных вложений 6.18. Технико-экономические показатели жилого дома Глава 7. Охрана труда в строительстве 7.1 Введение 7.2 Вопросы охраны труда 7.3. Земляные работы 7.4. Монтажные работы 7.5. Каменные работы 7.6. Кровельные работы 7.7. Внутренние работы 7.8. Охрана труда 7.9. Безопасность работ при эксплуатации строит. машин и механизмов. 7.10. Пожарная профилактика 7.11. Эвакуация людей 7.12. Инженерные рашения 7.12.1. Ограждение строительной площадки 7.12.2. Устройство дорог 7.12.3. Определение опасных зон 7.12.4. Огнестойкость строительных конструкций 7.12.5. Определение расчетных параметров стропа 7.12.6. Освещение строительной площадки 7.12.7. Защитное заземление 7.12.8. Расчет устойчивости башенного крана Список используемой литературы
not rated 4 000 2 000 В корзину
47. Проект салона по продаже автомобилей
47. Проект салона по продаже автомобилей
[icon icon=icon-download-alt size=30px color=#FF0000 ] Скачать демонстрационный материал по проекту

Содержание

Введение 7

1 Архитектурно-строительная часть 8

1.1 Объёмно-планировочные решения 8

1.2 Характеристика условий строительства 12

1.3 Генеральный план 12

1.4 Конструктивные решения 13

1.5 Наружная и внутренняя отделка 17

1.6 Теплотехнический расчёт 18

1.7 Водопровод и канализация 22

1.8 Вентиляция 22

1.9 Силовое оборудование 23

1.10 Охранно-пожарная сигнализация 23

1.11 Защита деревянных элементов конструкций от возгорания 23

1.12 Защита металлических элементов и конструкций от коррозии 24

2 Расчётно-конструктивная часть 26

2.1 Сравнение вариантов 26

2.2 Описание и расчет первого варианта 27

2.2.1 Сбор нагрузок 27

2.2.2 Расчёт поперечной рамы 27

2.2.3 Расчёт опорного узла стойки 34

2.2.4 Подбор сечения элементов фермы 36

2.2.5 Расчёт опорного узла фермы 39

2.3 Описание и расчет второго варианта 41

2.3.1 Сбор нагрузок 41

2.3.2 Подбор сечения элементов фермы 42

2.3.3 Расчёт узла защемления стойки в фундамент 45

2.4 Описание и расчет третьего варианта 48

2.4.1 Сбор нагрузок 48

2.4.2 Подбор сечения элементов арки 49

2.4.3 Расчёт опорного узла стойки 50

2.5 Проектирование фундамента мелкого заложения 53

2.5.1 Физико-механические свойства грунта 53

2.5.2 Конструирование фундамента 54

2.5.3 Определение размеров подошвы фундамента 55

3 Технологическая часть 59

3.1 Технологическая карта 59

3.2 Общие сведения о монтаже конструкций покрытия 59

3.3 Особенности способов доставки конструкций покрытия на строительную площадку 61

3.4 Технология монтажа деревянных пространственных ферм 62

3.5 Выбор монтажного крана 64

3.5.1 Выбор монтажного крана по техническим параметрам 64

3.5.2 Сравнения монтажных кранов по экономическим параметрам 67

3.6 Составление калькуляции трудовых затрат 68

3.7 Контроль качества работ по изготовлению и монтажу деревянной пространственной блок фермы 70

3.8 Техника безопасности 72

3.9 Технико-экономические показатели 73

4 Организационная часть 74

4.1 Календарное планирование строительства 74

4.1.1 Расчёт продолжительности строительства 74

4.1.2 Расчёт задела 75

4.1.3 Подсчёт объёмов работ 77

4.1.4 Подбор состава бригад 87

4.1.5 Расчёт потребности в автотранспорте для поставки материалов 88

4.1.6 Методы производства работ 91

4.2 Строительный генеральный план 94

4.2.1 Расчёт временных зданий и сооружений 95

4.2.2 Расчёт запаса материалов и площади складов 95

4.2.3 Расчёт временного водоснабжения строительной площадки 98

4.2.4 Расчёт временного электроснабжения строительной площадки 99

4.2.5 Расчёт требуемого количества прожекторов 101

4.2.6 Расчёт опасной зоны действия крана 101

5 Экономическая часть 102

5.1 Исходные данные 102

5.2 Сводный сметный расчёт 103

5.3 Объектный сметный расчёт 106

5.4 локальная смета № 1 108

5.5 Технико-экономические показатели 111

6 Безопасность жизнедеятельности 112

6.1 Безопасность жизнедеятельности на производстве 112

6.2 Мероприятия по технике безопасности 113

6.3 Противопожарные мероприятия 115

6.4 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 116

7 Охрана окружающей среды 117

7.1 Потенциальные источники негативного воздействия на окружающую среду 117

7.2 Рекомендации по обеспечению экологичности при строительстве 118

7.3 Расчёт выброса загрязняющих веществ от подвижных источников 119

Список литературы

not rated 4 000 В корзину