10. Адміністративно-побутовий корпус машинобудівного підприємства ( Украинский язык)

4 000

Детали

Индекс:

Чертеж:

Тип работы:

 Скачать демонстрационный материал по проекту

 

Зміст
Вступ
Розділ 1. Архітектурно-будівельний
Загальна характеристика ділянки будівництва
Функціональне призначення об’єкту
Обґрунтування генерального плану об’єкту
Обґрунтування об’ємно-планувального вирішення об’єкту
Обґрунтування прийнятих будівельних конструкцій
Теплотехнічний розрахунок стінового огородження
Теплотехнічний розрахунок покрівельного огородження
 Інженерне обладнання об’єкту
Виробнича санітарія і пожежна безпека
Охорона навколишнього середовища
Екологія
Захисні заходи з цивільної оборони
Цивільна оборона
Розділ 2. Розрахунково-конструктивний
Залізобетонні конструкції
Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття(МД-1)
Розробка розрахункової схеми плити
Визначення максимальних внутрішніх зусиль
Розрахункові данні для конструктивного розрахунку плити
Розрахунок міцності нормальних перерізів плити
Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84.
Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття (МД-3)
Розробка розрахункової схеми плити
Статичний розрахунок плити
Конструктивний розрахунок і конструювання плити.
Визначення площі робочої арматури у розрахункових перерізах плити
Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84
Визначення кількості стержнів армування
Розрахунок і конструювання балки
Розроблення розрахункової схеми балки
Визначення згинаючих моментів у розрахункових перерізах балки
Уточнення розміру поперечного перерізу балки
Розрахунок на дію поперечної сили
Визначення довжин і кількості стержнів
Конструювання поперечної арматури
Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття (МД-4)
Розробка розрахункової схеми плити
Статичний розрахунок плити
Конструктивний розрахунок і конструювання плити.
Визначення площі робочої арматури у розрахункових перерізах плити
Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84
Визначення кількості стержнів армування
Розрахунок і конструювання балки
Розроблення розрахункової схеми балки
Визначення згинаючих моментів у розрахункових перерізах балки
Уточнення розміру поперечного перерізу балки
Розрахунок на дію поперечної сили
Визначення довжин і кількості стержнів
Конструювання поперечної арматури
Основи та фундаменти
Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки
Визначення типу ґрунтових умов за просадковістю
Визначення навантаження на фундаменти для перерізів I-I, II-II, до позначки 0.000
Вибір глибини закладення фундаменту
Фундамент на призматичних палях які занурюються вдавлюванням за перерізом I-I
Визначення осідання стрічкового пальового фундаменту
Фундамент на призматичних палях які занурюються вдавлюванням за перерізом I-I
Визначення осідання стрічкового пальового фундаменту
Визначення відносного осідання фундаменту
Розділ 3 Технологічно-організаційний розділ
Розробка технологічної карти на влаштування рулонного покриття з євро руберойду
Галузь застосування
Організація та технологія виконання робіт
Вимоги  до  якості  і приймання  робіт
Калькуляція  витрат  праці , машинного  часу  і  заробітної  плати
Матеріально-технічні  ресурси
Техніка  безпеки
Техніко – економічні  показники
Технологічна  карта на  виконання  цегляної  кладки
Галузь застосування
Організація  і  технологія  виконання  робіт
Вимоги  до  якості  виконання  робіт
Калькуляція  затрат  праці  машинного  часу і  заробітної  плати на  комплексний  процес  цегляної  кладки  стін
Графік  виконання робіт
Матеріально – технічні  ресурси
Техніка  безпеки ( СНиП ІІІ  -4-80*)
Техніко – економічні  показники
Загальні принципи організації виконання робіт, що призначені в розробку „Календарного графіка виконання робіт із будівництва адміністративного корпусу у м.Суми”
Визначення трудомісткості робіт
Відомість потреби в конструкціях, виробах, матеріалах і напівфабрикатах
Розрахунок  потреби  в  тимчасових  будівлях  і  спорудах
Розрахунок  потреби  в  складах  на  будівельному  майданчику
Забезпечення будівельного майданчика електроенергією
Забезпечення будівельних майданчиків водою
Розділ 4. Інженерні рішення з охорони праці
Нормативні вимоги техніки безпеки при виконанні основних видів будівельно-монтажних робіт
Розрахувати і розробити конструктивну схему стропу для монтажу залізобетонної плити перекриття
Розрахунком перевірити вантажну стійкість крана ДЕК-251
Розділ 5. Економічний
Договірна ціна
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
Об’єктний кошторис
Відомість трудомісткості і заробітної плати
Локальний кошторис на загально-будівельні роботи
Підсумкова вартість ресурсів
Розділ 6. Науково-дослідницька робота
Висновки
Список літератури