9. Виробничий корпус бази (Украинский язык)

4 000

Детали

Индекс:

Тип работы:

Чертеж:

 Скачать демонстрационный материал по проекту

 

Вступ
1 Архітектурно-будівельний
розділ
1.1. Загальна характеристика району будівництва
1.2. Генеральний план
1.2.1. Обґрунтування прийнятого рішення
1.2.2. Техніко-економічні показники по генеральному плану
1.3 Об’ємно-планувальне рішення
1.3.1. Обґрунтування прийнятого рішення
1.3.2. Техніко-економічні показники
1.4 Конструктивні рішення
1.4.1. Вибір варіантів несучих конструкцій покриття
1.4.2. Складання основних показників конструкцій
1.4.3. Обґрунтування вибору несучих конструкцій покриття
1.4.4. Несучі та огороджуючи конструкції
1.4.5. Теплотехнічний розрахунок
1.5. Санітарно-технічне обладнання
2 Розрахунково-конструктивний розділ
2.1. Розрахунок конструкцій покриття
2.1.1. Розрахунок сталезалізобетонної ферми (ІІ варіант)
2.1.1.1. Збір навантажень
2.1.1.2. Визначення геометричних довжин стержнів
2.1.1.3. Визначення зусиль в елементах ферми.
2.1.1.4. Попередні перерізи елементів ферми
2.1.1.5. Уточнення зусиль у зв’язку з нерозрізністю верхнього залізобетонного поясу ферми.
2.1.1.6 Перевірка міцності верхнього залізобетонного поясу ферми
2.1.1.7. Визначення площі перерізу і кроку поперечної арматури
2.1.2. Розрахунок плити покриття (ІІІ варіант)
2.1.2.1. Розрахунок полички
2.1.2.2. Розрахунок поперечного ребра
2.1.2.3. Статичний розрахунок в повздовжньому напрямку (повздовжніх ре-бер).
2.1.2.4. Попереднє визначення площі перерізу повздовжньої розтягнутої і попе-речної арматури в повздовжніх ребрах
2.1.2.5. Визначення геометричних характеристик повздовжніх ребер
2.1.2.6. Попереднє напруження і його втрати
2.1.2.7. Перевірка міцності нормального перерізу поздовжніх ребер
2.1.2.8. Розрахунок міцності перерізів, похилих до поздовжньої осі панелі на дію поперечної сили
2.1.2.9. Розрахунок по утворенню тріщин, нормальних до поздовжньої осі плити, в стадії виготовлення, транспортування та монтажу.
2.1.2.10. Розрахунок по утворенню тріщин нормальних до поздовжньої осі па-нелі, в стадії експлуатації.
2.1.2.11. Розрахунок по утворенню нахилених до повздовжньої осі панелі.
2.1.2.12. Розрахунок по розкриттю тріщин, нормальних до поздовжньої осі па-нелі
2.1.2.13. Розрахунок по деформаціям
2.1.2.14. Перевірка міцності панелі в стадіях виготовлення, транспортування і монтажу
2.1.3. Розрахунок сталезалізобетонної ферми (ІІІ варіант)
2.2. Розрахунок каркасу виробничої будівлі
2.2.1. Визначення навантажень, що діють на каркас і складання
розрахункової схеми
2.2.2. Вихідні дані для розрахунку на ЕОМ і розрахунок.
2.3. Розрахунок позацентрово стиснутої колони
2.3.1. Вихідні дані для розрахунку
2.3.2. Розрахунок міцності колони
2.3.3. Перевірка несучої здатності на зусилля які виникають при транспорту-ванні
2.3.4. Перевірка несучої здатності колони на зусилля, які виникають при мон-тажі
3 Основи і фундаменти
3.1 Оцінка інженерно-геологічних умов
3.2 Розрахунок пальового фундаменту по несучій здатності ґрунту основи під крайню колону перерізом 400?300 мм
3.3. Розрахунок осідання пальового куща
4 Науково-дослідна робота
4.1. Сталезалізобетонні конструкції покриття виробничих будівель
4.2 Техніко-економічні показники використання СЗБК
5 Організація і технологія будівельного виробництва
5.1. Визначення трудомісткості та строків будівництва
5.1.1. Визначення об’ємів загально будівельних робіт
5.1.2. Визначення трудомісткості робот
5.1.3. Визначення потреби у конструкціях, виробах, напівфабрикатах і ма-теріалах .
5.2. Короткий опис виконання основних технологічних процесів
5.3. Підбір монтажного крану
5.4. Технологічна карта на монтаж несучих конструкцій покриття
5.4.1. Галузь застосування
5.4.2. Організація і технологія виконання робіт
5.4.3. Вимоги до якості і приймання робіт
5.4.4. Схема операційного контролю якості
5.4.5. Калькуляція затрат праці машинного часу і заробітної плати
5.4.6. Графік виконання робіт
5.4.7. Матеріально-технічні ресурси
5.4.8. Техніка безпеки
5.5. Розробка календарного графіку виконання робіт
5.6. Будівельний генеральний план
5.6.1. Вибір методів виробництва робіт і підбір механізмів
5.6.2. Розрахунок складських приміщень
5.6.3. Розрахунок площі інвентарних споруд санітарно-побутового і
адміністративного призначення
5.6.4. Забезпечення будівельного майданчику електроенергією
5.6.5. Забезпечення будівельного майданчика водою
5.6.6. Техніко-економічні показники
6.Економика
7. Охорона праці
7.1. Інженерні рішення з охорони праці
7.1.1. Викласти нормативні вимоги техніки безпеки при виконанні основ-них видів будівельно-монтажних робіт
7.1.2. Розрахувати і розробити конструктивну схему траверси для мон-тажу сталезалізобетонної ферми
7.1.3. Розрахунком перевірити вантажну стійкість крана КС-7471
9. Заходи по охороні навколишнього середовища
10. Список літератури