Распродажа!

8. Жилой дом с котельной на чердаке (Украинский язык)

4 000 2 000

Детали

Индекс:

Тип работы:

Чертеж:

 Скачать демонстрационный материал по проекту

 

                                Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………………………………..

  1. Архітектурно-будівельна частина……………………………………………………

1.1. Характеристика ділянки будівництва………………………………………………………..

1.2. Функціональне призначення проектованого об’єкту………………………………….

1.3. Обґрунтування генерального плану об’єкту……………………………………………..

1.4. Обґрунтування об’ємно-планувального вирішення об’єкта……………………….

1.5. Обґрунтування прийнятих будівельних конструкцій…………………………………

1.6. Теплотехнічні розрахунки………………………………………………………………………..

1.7. Інженерне обладнання об’єкта………………………………………………………………….

1.8. Пожежна безпека у проектованому об’єкті……………………………………………….

1.9. Охорона навколишнього середовища……………………………………………………….

1.10.Захисні заходи з цивільної оборони…………………………………………………………

  1. Розрахунково-конструктивна частина…………………………………………..

2.1. Розрахунок і конструювання сходового марша……………………………..……..

2.2. Розрахунок сходової площадки…………………………………………………….…….

2.3. Розрахунок фундаментів…………………………………………………………………….

  1. Організаційно-технологічна частина………………………………………….

3.1. Обґрунтування методів виконання будівельно-монтажних робіт та     прийнятих машин………………………………………………………………………………………

3.1.1. Характеристика об’єкта та конструктивних елементів…………………………

3.1.2. Структура комплексного процесу й обсяг робіт……………………………….…..

3.1.4. Вибір організаційно-технологічної схеми цегляної кладки стін багатоповерхового будинку…………………………………………………………………………..

3.1.5. Вибір вантажозахватних пристосувань…………………………………………………

3.1.6. Визначення розрахункових параметрів…………………………………………………

3.1.7. Визначення варіантів кранів…………………………………………………………………

3.1.8. Економічне обґрунтування вибору кранів…………………………………………….

3.1.9. Вибір транспортних засобів………………………………………………………………….

3.1.10. Визначення складу бригади мулярів та організації їх праці………………….

3.2. розроблення технологічних карт на будівельні роботи……………………………..

3.2.1. Технологічна карта на виконання цегляної кладки…………………………………

3.2.1.1. Область застосування…………………………………………………………………………

3.2.1.2. Організація і технологія виконання робіт…………………………………………….

3.2.1.3. Вимоги до якості виконання робіт……………………………………………………….

3.2.1.4. Калькуляція затрат праці, машинного часу і заробітної плати на комплексний процес цегляної кладки………………………………………………………………

3.2.1.5. Графік виконання робіт……………………………………………………………………….

3.2.1.6. Матеріально-технічні ресурси……………………………………………………………..

3.2.1.7. Техніка безпеки…………………………………………………………………………………..

3.2.1.8. Техніко-економічні показники…………………………………………………………….

3.2.2. Технологічна карта на влаштування покрівлі…………………………………………

3.2.2.1. Галузь використання…………………………………………………………………………..

3.2.2.2. Організація та технологія виконання робіт………………………………………….

3.2.2.3. Вимоги до якості виконання робіт………………………………………………………

3.2.2.4. Калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної плати на влаштування рулонної покрівлі……………………………………………………………………..

3.2.2.5. Графік виконання робіт……………………………………………………………………..

3.2.2.6. Матеріально-технічні ресурси…………………………………………………………….

3.2.2.7. Техніка безпеки при виконанні покрівельних робіт з посиланням               на СНиП III-4-80*…………………………………………………………………………………………..

3.2.2.8. Техніко-економічні показники…………………………………………………………….

3.2.3. Технологічна карта на влаштування підлог…………………………………………….

3.2.3.1. Галузь використання…………………………………………………………………………..

3.2.3.2. Організація і технологія виконання робіт…………………………………………….

3.2.3.3. Вимоги до якості виконання робіт……………………………………………………….

3.2.3.4. Калькуляція затрат праці, машинного часу і заробітної плати на влаштування підлог………………………………………………………………………………………..

3.2.3.5. Графік виконання робіт………………………………………………………………………..

3.2.3.6. Матеріально-технічні ресурси………………………………………………………………

3.2.3.7. Техніка безпеки……………………………………………………………………………………

3.2.3.8. Техніко-економічні показники……………………………………………………………..

3.3. Технологія виконання загально-будівельних робіт (окрім передбачених технологічними картами)…………………………………………………………………………………

3.4. Організаційна частина……………………………………………………………………………….

3.4.1. Розрахунок даних для побудови календарного графіка……………………………..

3.5. Проектування будівельного генерального плану…………………………………………

3.5.1. Розрахунок підсобно-допоміжних будівель……………………………………………..

3.5.2. Обґрунтування потреб в тимчасовому забезпеченні будівництва електроенергією та водою………………………………………………………………………………..

3.5.3. Проектування будівельного генерального плану……………………………………..

  1. Економічна частина……………………………………………………………………………..
  2. Науково-дослідницька робота……………………………………………………………..

Література……………………………………………………………………………………………………..